ป้ายกำกับ: ไฟในปั๊มดับ

ผีเฝ้าปั๊มน้ำมัน เรื่องเล่า-เรื่องหลอน