ป้ายกำกับ: กระหาง

กระหัง ผีบินได้ ใช้กระด้งฝัดข้าวติดกับแขนแทนปีก