เล่าเรื่องผี ตอนเขามาดี

กระหัง ผีบินได้ ใช้กระด้งฝัดข้าวติดกับแขนแทนปีก

ตำนานความเชื่อ กระสือผีที่มีแต่หัวกับไส้

เรื่องสุดหลอน ครูนาฏศิลป์

เรื่องราวสุดหลอน อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ

เรื่องเล่างานศพ เรื่องเล่า-เรื่องหลอน

เธอเขาเราผี เรื่องเล่า-เรื่องหลอน

เรื่องเล่า-เรื่องหลอน วิทยาลัยผีสิง

เงามรณะ เรื่องเล่า-เรื่องหลอน

คุณตาเจ้าของกุฏิ เรื่องเล่า-เรื่องหลอน