ผู้เขียน: Joe

เรื่องราวสุดหลอน อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ

เรื่องเล่างานศพ เรื่องเล่า-เรื่องหลอน

เธอเขาเราผี เรื่องเล่า-เรื่องหลอน

เรื่องเล่า-เรื่องหลอน วิทยาลัยผีสิง

เงามรณะ เรื่องเล่า-เรื่องหลอน

คุณตาเจ้าของกุฏิ เรื่องเล่า-เรื่องหลอน

คนโบราณ เรื่องเล่า-เรื่องหลอน

ลบหลู่เจ้าที่ เรื่องเล่า-เรื่องหลอน

ผีในหอพัก เรื่องเล่า-เรื่องหลอน

ผีสิงสุดหลอน เรื่องเล่า-เรื่องหลอน